EN LV
Ēkas Tālivalža ielā 1b vēsturiskā, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un novērtējums.
atpakaļ
Apraksts:

Ēka celta 1958.-1959, gadā kā Latvijas Valsts Universitātes dienesta viesnīca 600 studentiem. Piesaistu projektu divām piecu stāvu kopmītnes ēkām izstrādājis projektu institūts "Latgiprogorstroj". Piesaistītas divas "Giprovnez" 1955. gadā izstrādātās tipveida frontālās kopmītnes 600 vietām. Projektu laikā no 1957. līdz 1958. gadam izstrādājis galvenais arhitekts P. Fogelis un arhitekts L. Nagliņš.