EN LV
Ēkas Visvalžu ielā 4a vēsturiskā, arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un novērtējums.
atpakaļ
Apraksts:

Ēka celta 1965. gadā kā Latvijas Valsts Universitātes mācību ēka. Projektu izstrādājis projektu institūts "Latgiprogorstroj". Projektu laikā no 1957. līdz 1958. gadam izstrādājis galvenais arhitekts M Ģelzis un arhitekts N. Kārkliņš.