EN LV
Eola tempļa restaurācijas būvprojekts Alūksnes muižas parkā.
atpakaļ
Apraksts:

     Eola templis kopš 1998. gada 16. decembra ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Eola templis" (aizsardzības Nr. 2669.) un atrodas Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Alūksnes muižas parka (valsts aizsardzība Nr. 2666.) teritorijā.

    Eola tempļa restaurācijas būvprojekts paredz tempļa granīta detaļu restaurāciju, tempļa metāla konstrukciju un skārda elementu restaurāciju, piegulošā laukuma un celiņu labiekārtošanu.