EN LV
Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas mācību korpusu savienojošās galerijas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību korpusus savienojošās galerijas tehniskajā projektā ir izstrādāti mācību korpusus savienojošās galerijas risinājumi. Galeriju paredzēts būvēt starp veco un jauno mācību korpusu, lai nodrošinātu skolēnu pārvietošanos no vienas ēkas uz otru neizejot no ģimnāzijas telpām. Vecajam korpusam galerija pieslēdzas kāpņu telpā starpstāvu līmenī starp pirmo un otro stāvu, bet jaunajam korpusam pirmā stāva līmenī, vestibilā.