EN LV
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā korpusa logu un ārdurvju tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

     Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - ģimnāzija (valsts aizsardzības Nr. 2689). Ēka ir celta 1938. gadā funkcionālisma stilā. Ir saglabāts ēkas sākotnējais būvapjoms, fasāžu arhitektoniskā risinājuma kompozīcija un jumta forma. Padomju gados ģimnāzijas ēkai pagalma pusē piebūvētas jaunas skolas piebūves. To būvapjomi ir samērīgi. Ģimnāzijas apjoms veido nozīmīgu Glika ielas kultūrvēsturiskās apbūves fragmentu.
     Tehniskais projekts paredz 122 koka logu un 8 koka ārdurvju nomaiņu. Tehniskā projekta ietvaros ir veikta visu esošo koka logu un ārdurvju detalizēta inventarizācija un uzmērīšana. Ir izstrādāti logu un ārdurvju rasējumi, kas atbilst vēsturisko logu un ārdurvju uzmērījumiem, pēc kuriem paredzēts izgatavot jaunas koka logu un ārdurvju kopijas. Logiem ir paredzēts uzstādīt restaurētus esošos logu rokturus, bet zudušo vietā uzstādīt autentiskus esošajiem.
     Logu un ārdurvju nomaiņas projekts tiks realizēts 2013. gadā Latvijas un ASV sadarbības programmas Humānās - Civilās palīdzības projekta ietvaros.