EN LV
Iecavas vidusskolas pārbūves būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Iecavas vidusskolas pārbūves būvprojekts paredz jaunas aktu zāles būvniecību un esošās skolas ēdināšanas telpu bloka pārbūvi. Aktu zāles būvapjomu ir paredzēts novietot brīvajā teritorijā pret esošo vidusskolas galveno ieeju. Aktu zāles būvapjoma fasāžu kompozīcija ir veidota saskaņā ar telpu funkciju, akcentējot aktu zāli. 

      Iecavas vidusskolas ēdināšanas telpu blokā paredzēts nodrošināt ēdināšanu 300 skolēnu vienlaicīgi.

     Akustiskajā aktu zālē ir paredzētas 330 skatītāju vietas, tehnoloģiski aprīkota skatuve, zāles palīgtelpas un tehnoloģiskā infrastruktūra. Starp esošo skolas ēku un aktu zāles būvapjomu paredzēts veidot plašu ieejas vestibilu ar skolas dežuranta telpu, slēgtām skolēnu garderobēm un labierīcībām. No vestibila paredzēta ieeja esošajās skolas telpās, aktu zāles foajē un aizskatuves telpu zonā, kā arī paredzēta izeja uz skolas sporta laukumiem.

     Pārbūves būvprojekta ietvaros izstrādāti visi nepieciešamie arhitektūras daļas un akustikas risinājumi, inženierrisinājumi - būvkonstrukciju, apkures sistēmas, gaisa apmaiņas un dzesēšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas, elektroapgādes un vājstrāvu sistēmas sadaļas risinājumi vidusskolas pārbūves apjomiem.