EN LV
Ikšķiles 800-gades skvēra labiekārtojuma un apzaļumošanas tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

Apzaļumošanas daļas autore: Ainavu arhitekte Daina Freimane

Ikšķiles skvēra kopējā platība ir 11750 m2 . Labiekārtojuma un apzaļumošanas projektā iekļauta skvēra teritorijas un pieguļošo ielu zaļās zonas. Skvērs atrodas Ikšķiles centrālajā daļā starp Birzes ielu, Daugavas prospektu un Lībiešu ielu, privātas apbūves rajonā. Skvēra centrālajā daļā atrodas piemiņas akmens Ikšķiles 800 gadadienai (piemiņas akmens uzstādīts1985. gadā, tēlnieks J. Karlpvs, arhitekts K. Alksnis). Skvērā aug vērtīgi koki, kuru stumbra diametrs ir 60 – 90cm, dažiem kokiem pat 100 – 145cm, galvenokārt bērzi un liepas.

Skvērā izveidoti bruģēti gājēju/velo celiņi, stiprināta zāliena laukumi piemiņas akmens priekšā un gar promenādi, atpūtas vietas ar soliņiem un skvēra apgaismojums. Promenāde izveidota liepu alejā, bet celiņi veidoti ainaviski, vijīgi, saglabājot ierastos pastaigu virzienus. Promenāde un piemiņas akmens priekšlaukums ir piemērotas vietas sabiedriskiem pasākumiem. Skvēra zālienā nomaļākās vietās brīvi izvietoti soli veido klusas atpūtas vietas.

Saskaņā ar esošo koku inventarizāciju un labiekārtojuma plānu ainavu arhitekte Daina Freimane veikusi esošo koku un stādījumu kopšanu un papildinājusi ar jauniem ziemciešu stādījumiem un tūju stādījumu piemiņas zīmes fonā.