EN LV
Ilūkstes kultūras un atpūtas parka tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Ilūkstes Kultūras un atpūtas parka tehniskais projekts paredz labiekārtot plašu brīvdabas estrādei piegulošu teritoriju. Kopējā labiekārtotā parka platība ir 52571,00 m2 Projekts paredz iespēju parka labiekārtošanas darbus veikt sešās kārtās. Katrā kārtā ir iekļauta konkrētai fukcijai paredzēti būvdarbi un pēc to izpildes katru kārtu atsevišķi ir iespējams nodot ekspluatācijā. Kārtā Nr.1 ir paredzēts auto stāvietu, tirdzniecības laukuma un sabiedrisko tualešu būvniecība. Kārtā Nr.2 ir paredzēta ģērbtuvju būvniecība pie esošās Ilūkstes brīvdabas estrādes, kura pē SIA"Arhitekta L. Šmita darbnīca" projekta tika īstenota 2012. gadā. Kārtā Nr.3 ir paredzēti bērnu rotaļlaukumu, sporta, relaksācijas un atpūtas vietu, pastaigu taku, mazo arhitektūras formu un piebraucamā ceļa būvniecība. Kārtā Nr.4 ir paredzēts demontēt esošo ūdensapgādes urbumu aizsargjoslu iežogojumu un jauna žoga uzstādīšana. Kārtā Nr.5 ir paredzēts labiekārtot perspektīvā skeitparka un jauniešu vingrošanas laukuma teritoriju. Kārtā Nr.6 ir paredzēts iekārtot skatu laukumu un ziemas sporta veidiem paredzēto teritoriju.