EN LV
Ilūkstes novada brīvdabas estrādes tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

    Brīvdabas estrāde projektēta 2012. gada martā un aprīlī. Būvdarbi sākti 2012. gada jūnijā un estrāde nodota ekspluatācijā 10. augustā.

    Brīvdabas estrāde projektēta iekļaujot to esošajā, ainaviskajā vidē, saglabājot esošo reljefu un labiekārtojot ūdenstilpnes krastus. Projektēts teritorijas labiekārtojums ar bruģētām ietvēm, gājēju tiltiņu, apstādījumiem, teritorijas apgaismojumu un videonovērošanu. Estrādē ir 710 skatītāju sēdvietas. Deju laukums paredzēts pieciem tautas deju rakstu apļiem. Kora podestūra ir 200 kora dziedātāju vietām.

   Brīvdabas estrādes plānojums un konstruktīvie elementi (noslēdzošā siena, sānsienas pārsegums un skatītāju sēdvietu izvietojums un konstrukcija) projektēti saskaņā ar akustikas konsultanta A.Zabrauvska izstrādāto akustiskas analīzi. Estrādei ir 8,5 m plata apjumtā daļa. Estrādes nesošā konstrukcija – dzelzsbetona kolonnas un metāla konsolsijas.