EN LV
Īres nama, Skolas ielā 14, Rīgā, fasāžu arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka kopš 1998. gada 29. oktobra ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Īres nams" ar valsts aizsardzības Nr. 8040.

    Īres nams Skolas ielā 14, Rīgā ir būvēts laikā no 1907. līdz 1908. gadam. Īres nama būvapjoms ir risināts jūgendstila racionālistiskās ievirzes manierē ar stateniskajam jūgendstilam raksturīgu fasāžu detalizāciju. Īres nama telpu plānojums ir atspoguļots fasāžu būvapjomu kompozīcijā un iekštelpu funkcijai nepieciešamais dažāda lieluma logu ailu izkārtojums bagātina fasādi. Fasāžu arhitektonisko elementu kompozīciju veido erkeri, augsti zelmiņi, logu ailu grupas un dekoratīvai elementi, kas bija raksturīgi 1907. un 1908. gadā aktuālajam stateniskajam jūgendstilam.

    Ir veikta īres nama kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota nama piegulošā teritorija, nama fasādes, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas fasāžu restaurācijai.