EN LV
Jaunās ebreju kapsētas kantora rekonstrukcijas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Jaunās ebreju kapsētas kantora rekonstrukcijas ēkas un sabiedrisko tualešu projektā iekļauta esošās ēkas rekonstrukcija un jaunbūves projekts. Jaunbūves ēkā paredzētas telpas kapu apmeklētāju sabiedriskajām tualetēm un kapu uzkopšanas inventāram. Projektā paredzēts arī daļēji atjaunot mūra žogu gar Lizuma ielas zemes gabala robežu. Projekta ietvaros projektēta arī visas kapu teritorijas laistāmā ūdens apgādes sistēma un ūdensņemšanas vietu izbūve.