EN LV
Jaunbūvējamajā Latgales priekšpilsētas multifunkcionālajā centrā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkas arhitektūras, interjera, funkcionālā plānojuma tehnoloģiskā aprīkojuma tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un mākslas centrā paredzētās Rīgas Centrālā bibliotēkas filiālbibliotēkas tehniskais projekts izstrādāts SIA „GRAF X” izstrādātā Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un mākslas centra būves tehniskā projekta ietvaros.

Galvenā bibliotēkas ieeja projektēta no multifunkcionālā kultūras un mākslas centra priekšlaukuma. Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka izvietota kultūras un mākslas centra ēkas apjomā. Filiālbibliotēka izvietota ēkas pirmajā, otrajā un trešajā stāvā. Filiālbibliotēkas ēkā vertikālo komunikāciju no pagraba stāva līdz trešajam (pēdējam) stāvam nodrošina kāpnes un lifts. Personāla ieeja paredzēta ēkas ziemeļu pusē caur kāpņu telpu. Katrā stāvā, ieejas zonā ir paredzētas tualetes sievietēm, vīriešiem un invalīdiem, kā arī apkopējas inventāra telpa. Ēkas trešajā stāvā, kur paredzēta bērnu literatūras nodaļa, paredzēta telpa zīdaiņu aprūpei.

1. Bibliotēkas pirmajā stāvā paredzēts:

Kontroles zonas (brīvas pieejas) telpas – ieejas vestibils, kurā izvietota vispārēja informācija, bibliotekāra un informatora darba vietas, pašvaldības informācijas punkts, pašapkalpošanās grāmatu izsniegšanas iekārtas, interneta pieejas punkts, periodikas lasītava, izstāžu zona un ārpuskontroles zonas (ierobežotas pieejas) telpu grupa, kurā ietilpst darbinieku darba un atpūtas telpas, garderobe, dušas un tualetes.

2. Bibliotēkas otrajā stāvā paredzēts:

Kontroles zonas brīvas pieejas telpas – abonements, vispārējā lasītava, klusā lasītava, individuālās lasītavas un izstāžu telpa.

3. Bibliotēkas trešajā stāvā paredzēts:

Kontroles zonas brīvas pieejas telpas – bibliotēkas pusaudžu un bērnu nodaļas, pasākumu un pasaku istaba, novadpētniecības nodaļa un daba telpa. Stāva slēgtajā daļā izvietota apkopējas inventāra telpa un tehniskā telpa ventilācijas iekārtām.

Bibliotēkā kopā:

Lasītāju apkalpošanas zonā paredzēts:

  • 188 lasītāju darba vietas
  • 6 datorizētas lasītāju darba vietas
  • 15 darbinieku darba vietas
  • 59911 grāmatas
  • 20 nosaukumu avīzes
  • 60 nosaukumu žurnāli

Bibliotēkas darbinieku darba telpās paredzētas 12 darbinieku darba vietas

Krātuves ietilpība 5880 grāmatas