EN LV
Jaunlaicenes muižas medību pils “Ančkas” kompleksa restaurācijas un pārbūves būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

   Medību pils restaurācija, laidara ēkas pārbūve, kā arī paredzētās pils kompleksa izmantošanas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamās palīgēkas, auto nojumes un lapenes būvniecības mērķis ir atjaunot un saglabāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli "Jaunlaicenes muižas medību pils" (valsts aizsardzības Nr. 2780), kā arī sakopt un sakārtot medību pils kompleksam piegulošo teritoriju.

   Pils ēka būvēta 19. un 20. gadsimtu mijā un līdz mūsdienām saglabājusies būtiski nepārbūvēta, tomēr tehniski sliktā stāvoklī, bet pils fasāžu greznā koka apdare un interjeri ir gandrīz pilnībā zuduši.

   Būvprojektā paredzēts atjaunot autentiskā veidolā galveno ieeju pilī, to sedzošo balkonu un jumta izbūvi virs balkona, kā arī atjaunot balkonu ēkas dienvidaustrumu daļā, oriģinālo ārsienu perforāciju, autentisku lubiņu jumta segumu, skursteņu galus un arhitektonisko detaļu kopumu. Paredzēts restaurēt saglabājušās fasāžu koka dekoratīvās detaļas  un zudušo ārdurvju un logu vietās paredzēts uzstādīt oriģināliem autentiskus logus un durvis, kā arī atjaunot vērtīgākos interjera apdares un dekoratīvos elementus.