EN LV
Jaunlaicenes muižas medību pils un staļļa arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Jaunlaicenes muižas medību pils atrodas "Ančkās", Vaidavas upes krastā. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Jaunlaicenes muižas medību pils"  ar valsts aizsardzības Nr. 2780.

     Inventarizācija tika veikta Jaunlaicenes muižas medību pilij un stallim. Jaunlaicenes muižas medību pils ir būvēta 19. un 20. gs. mijā. Tās arhitektūras stilistikas atsauces ir meklējamas Vācijas teritorijā 19. gs vidū būvēto medību organizēšanai paredzēto būvju piemēros. Sākotnējās medību pils fasādēs bija saskatāmas atsauces uz vācu medību pilīm raksturīgiem būvapjomu kompozīcijas un būvmateriālu salikumu piemēriem. Ēkas koptēls bija risināts nacionālā romantisma stilistikā ar izteiksmīgu, dinamisku siluetu. Pārbūvju rezultātā pils fasādes ir mainītas.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkas piegulošā teritorija, ēkas fasādes, telpas, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas restaurācijai.