EN LV
Jaunlaicenes pienotavas “Ezermalas” atjaunošanas mets.
atpakaļ
Apraksts:

     Jaunlaicenes pienotava "Ezermalas" atrodas Jaunlaicenes muižas teritorijā. Pienotavas ēkas atjaunošanas mets paredz saglabāt un atjaunot oriģinālajā 1936. gadā bijušajā veidolā un apjomā, atjaunot ārsienu perforāciju, ailu aizpildījumus un fasāžu apdares elementus.

     Mets ir izstrādāts pamatojoties uz kultūrvēsturiskās izpētes un arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas atziņām. Meta risinājumos paredzēts saglabāt ēkas oriģinālo plānojumu, to papildinot ar ieejas mezgla un higiēnas telpu grupu. Ēkas pirmajā stāvā paredzētas divas ekspozīcijas telpas un otrajā stāvā paredzēta biroja telpu grupa. Izstrādātajā telpu plānojumā ir paredzētas telpas ēkas ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamām inženiertehniskām iekārtām (apkures sistēmas, ūdensapgādes un ventilācijas iekārtas).