EN LV
Jaunmoku pils fasāžu restaurācijas projekts.
atpakaļ
Apraksts:

   Jaunmoku pils kopš 2004. gada 2. oktobra ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Jaunmoku muižas apbūve ar parku" sastāvdaļa ar valsts aizsardzības Nr. 8548.

   Restaurācijas būvprojektā paredzēts restaurācijas darbos saglabāt oriģinālo būves substanci un visas oriģinālās detaļas. Restaurācijas darbu mērķis ir fiksēt oriģinālo būves substanci tās esošajā stāvoklī, izgatavot autentiskas zudušo detaļu kopijas, restaurēt un atjaunot tās oriģinālās substances daļas, kuras ir būtiski bojātas un kuru turpmāka lietošana, bez atjaunošanas darbiem nav iespējama.

   Restaurācijas būvprojektā paredzēts saglabāt autentiskās būves daļu un būvgaldniecības izstrādājumu vizuālās un tehniskās iezīmes, veicot to pielāgošanu ugunsdrošības un energoefektivitātes vajadzībām.