EN LV
Kalkūnu muižas pils arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Kalkūnu muižas pils (kungu māja) ir būvēta 19. gs. vidū, laikā līdz 1886. gadam. Muižas pils būvniecības laikā Kalkūnu muiža piederēja Augustam Georgam Frīdriham fon Etingenam. Tiek uzskatīts, ka pils būvprojekta autors ir arhitekts un mākslas vēsturnieks Johans Vilhelms Kārlis Neimans (1849. - 1919.).

     Ir veikta pils kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota pilij piegulošā teritorija, fasādes un fasāžu detaļas, telpas un telpu detaļas. Inventarizācijā ir iekļauti visu pils fasāžu, fasāžu detaļu un telpu anotēti fotoattēli (fotofiksācija).Iegūtā informācija ir analizēta, apkopoti secinājumi un sniegtas rekomendācijas pils saglabāšanai un restaurācijai.