EN LV
Kalupes pagasta nama
arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija
un tehniskā apsekošana.
atpakaļ
Apraksts:

   Inventarizētā ēka atrodas Kalupes pagastā. Kalupes pagasts izveidojies vietā, kur līdz 1920. gada agrārajai reformai pastāvēja Kolupes muiža ar tai piegulošo apbūvi. Kolupes muižas apbūve līdz mūsdienām nav saglabājusies. Ēka būvēta kā Daugavpils apriņķa Kalupes pagasta nams.

   Inventarizācijas ietvaros ir apsekota ēkai piegulošā teritorija, ēkas telpas un fasādes, fiksēts telpu, fasāžu arhitektonisko detaļu vizuālais un tehniskais stāvoklis. Ir veikts ēkas logu arhitektoniskais uzmērījums.

   Pagasta nama būvapjoms saglabājies pilnībā. Nama fasāžu arhitektūra veidota ļoti vienkāršās būvapjomu formās un tam nav fiksētas arhitektoniski nozīmīgas un augstvērtīgas detaļas, bet ir saglabājušās sākotnējam ēkas veidolam autentiskas detaļas - ārdurvis, logi, durvis un kāpnes.