EN LV
Ķīniešu paviljona atjaunošanas būvprojekts
Alūksnes muižas parkā.
atpakaļ
Apraksts:

     Ķīniešu paviljona un tiltiņu būvvieta atrodas Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Alūksnes muižas parka (valsts aizsardzība Nr. 2666.) teritorijā.

     Ķīniešu paviljona vēsturiskā novietne ir Alūksnes muižas parka rietumu daļā, teritorijā starp Alūksnes ezeru un Alūksnes Jauno pili. Paviljonu paredzēts novietot tā autentiskajā vietā. Ķīniešu paviljona un tiltu arhitektoniskais veidols, konstruktīvie risinājumi un arhitektoniskās detaļas ir izstrādātas balstoties uz kultūrvēsturiskajā izpētē iegūtajiem fotoattēliem. Ķīniešu paviljona detaļu krāsu pase ir izstrādāta analizējot ķīniešu paviljonu arhitektūrai raksturīgās krāsas un veidojot būvapjoma koptēlu tā, lai tas atspoguļotu Ķīniešu paviljoniem raksturīgo krāsu gammu un iekļautos Alūksnes muižas parka ainavā.

    Ķīniešu paviljona būve ir divu līmeņu ažūrs apjoms, kura zemākais līmenis ir apvienots ar diviem gājēju tiltiem pāri strautiem, bet augstākajā apjomā ir centriski novietota Mandarīna tēla skulptūra ar skatu uz Alūksnes Jauno pili. Atjaunošanas būvprojektā, balstoties uz vēsturisko fotoattēlu analīzi, ir izstrādāti risinājumi visām bagātīgi rotātā Ķīniešu paviljona arhitektoniskajām detaļām.