EN LV
Klienti
Mūsu klienti, ar kuriem izveidojusies ilglaicīga, vairākkārtēja sadarbība:

>>     Alūksnes novada dome.     www.aluksne.lv
>>     Ilūkstes novada pašvaldība.     www.ilukste.lv
>>     Preiļu arodvidusskola.     www.preiluarodvidusskola.lv
>>     Rīgas domes Komunālais departaments. www.riga.lv
>>     VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīca “Ainaži”.
>>     Ikšķiles Evanģēliski luteriskā draudze.
>>     Latgales Centrālā bibliotēka. www.lcb.lv
>>     Latvijas Kara muzejs.
>>     Saldus pilsētas dome. www.saldus.lv Saldus pilsētas bibliotēka.
>>     SIA “Ainažu nami”.
>>     Salaspils Evanģēliski luteriskā draudze.
>>     Latvijas Universitāte. www.lu.lv
>>     Preiļu arodvidusskola.
>>     SIA “Insolit Studio”.
>>     Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”. www.riga.lv
>>     Rīgas domes komunālais departaments. www.riga.lv
>>     Cēsu pilsētas dome. www.cesis.lv Cēsu vēstures un mākslas muzejs.
>>     SIA “LA Valgums” www.valgumapasaule.lv
>>     Preiļu novada dome. www.preili.lv Preiļu galvenā bibliotēka. www.preilubiblioteka.lv
>>     SIA “Deglava”.
>>     Ķekavas pagasta padome. www.kekava.lv Doles tautas nams.
>>     Pūres pagasta padome. www.pure.lv Pūres pagasta bibliotēka.
>>     Ainažu pilsētas dome. www.ainazi.lv Ainažu pilsētas bibliotēka.
>>     Baložu pilsētas dome. www.balozi.lv Baložu pilsētas bibliotēka.
>>     Vidzemes augstskola. www.va.lv Valmieras pilsētas bibliotēka. www.biblioteka.valmiera.lv
>>     Ogres pilsētas dome. www.ogre.lv Ogres Centrālā bibliotēka. www.biblio.ogre.lv
>>     Smiltenes pilsētas dome. Smiltenes pilsētas bibliotēka. www.biblioteka.smiltene.lv
>>     Carnikavas pagasta padome. Tautas nams “Ozolaine”. www.carnikava.lv
>>     SIA “Lāsma”.
>>     A/S “Piebalgas alus”. www.piebalgasalus.lv
>>     SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”. www.zvaigzne.lv
>>     Rīgas Mateja baptistu draudze.
>>     Romas Katoļu baznīcas Rīgas metropolija.
>>     A/S “Rīgas vīni”.
>>     ANO vēstniecība.
>>     ASV vēstniecība.
>>     Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts. www.st-inst.lv