EN LV
Kolumbārija tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Kolumbārija (Uguns kapu) tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz ainavu arhitektes Gundegas Lināres izstrādāto skiču projektu. Tehniskais projekts izstrādāts saglabājot saskaņotā skiču projekta koncepciju, plānojumu un labiekārtojuma raksturu.

Kolumbārijs paredzēts Rīgā, Varoņu ielā līdzās krematorijas teritorijai. Apbūves teritorija robežojas dienvidos ar krematorijas teritoriju, rietumos ar dzelzceļu, ziemeļos ar garāžu teritoriju, austrumos ar Varoņu ielu. Teritorijas ziemeļrietumu stūrī atrodas 110 kw augstsprieguma elektrolīnijas balsts.

Kolumbārija teritorijā paredzētās 6435 vietas urnu apbedīšanai izvietotas ap centrālo laukumu, kas iekārtots kā kapu svētku un citu svinīgu pasākumu laukums. Urnu novietošanai paredzētas gan apbedījumu vietas zemē, gan urnu sienās. Kolumbārija teritorijā paredzēti arī pelnu lauki. Kolumbārija teritorijā paredzēts atstāt 31 koku no tur esošās priežu audzes.

Tehniskā projekta izstrādes gaitā ir izstrādāti inženiertehniskie risinājumi, lai nodrošinātu teritorijas automātiskās laistīšanas ūdens sagatavošanu un kolumbārija teritorijas kopšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma novietošanu palīgēkā. Ēkā ir paredzēta telpa mazgabarīta tehnikas un kopšanas inventāra glabāšanai, telpa ūdens sagatavošanas iekārtām un ūdens rezervuārs. Pie palīgtelpas ir plānots saimniecības laukums ar segtu atkritumu konteineru novietni. Pie centrālās ieejas ir projektēts zvana tornis.