EN LV
Krāslavas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:


     Krāslavas evaņģēliski luteriskā dievnama draudzes telpas un sakristejas būvapjomi ir saglabāti to sākotnējā veidolā. 1954. gadā tika nojaukta baznīcas torņa smaile un augšējā daļa. Visus padomju gadus dievnams tika izmantots citām, būves sākotnējam plānojumam un mērķim neatbilstošām funkcijām.

    Dievnama fasāžu arhitektūrā ir saglabājusies neoeklektisma stilistikā būvētā dievnama būvapjomu kompozīcija un neoeklektismam raksturīgās detaļas ar gotikas un klasiskās arhitektūras iezīmēm.

     Ir veikta dievnama kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota dievnamam piegulošā teritorija, fasādes, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti dievnama fasāžu, fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas dievnama restaurācijai.