EN LV
Krāslavas evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa atjaunošana un altāra apsīdas restaurācija.
atpakaļ
Apraksts:


       Krāslavas evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa atjaunošanas būvprojekts paredz atjaunot un restaurēt baznīcu tās oriģinālajā veidolā, atjaunojot baznīcas torņa zudušo daļu. Torņa arhitektoniskais veidols, ģeometriskie parametri, sienu perforācija un ailu aizpildījums, kā arī jumta seguma materiāla izvēle un apdares risinājumi ir izstrādāti saskaņā ar arhitektoniski - mākslinieciskajā inventarizācijā un kultūrvēsturiskajā izpētē iegūto informāciju par oriģinālo baznīcas ēku un tās oriģinālajām daļām. Krāslavas evaņģēliski luteriskās baznīcas altāra apsīdas restaurācijas risinājumi paredz atjaunot oriģinālo altāra apsīdas sienu un restaurēt altāra apsīdas ailas profilēto apmali.

     Atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta ietvaros izstrādāti visi nepieciešamie arhitektūras daļas risinājumi un būvkonstrukciju daļas risinājumi torņa un altāra apsīdas būvniecībai. Baznīcas tornim ir paredzēta zibensaizsardzība un zemējuma kontūrs visai baznīcas ēkai.