EN LV
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles "Piekrastes bibliotēka" tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

     Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle „Piekrastes bibliotēka" atrodas Daugavpils 16. vidusskolas telpās. Projekta ietvaros skolas telpas pārplānotas publiskās bibliotēkas funkcijas vajadzībām, paredzot bibliotēkas lasītāju apkalpošanas telpu ar divām funkcionālajām zonām - bērniem un pieaugušajiem, kā arī pasīvā krājuma telpu, bibliotekāru darba telpu un sanitārās telpas. Bibliotēkā izvietots 13600 liels brīvpieejas krājums, paredzēta vieta periodikas lasīšanai, datorizētas darba vietas lasītājiem, kā arī telpas daļa pasākumu organizēšanai.

     Projekta ietvaros izstrādāti filiāles telpu arhitektūras risinājumi, ventilācijas un gaisa dzesēšanas risinājumi, ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, ugunsdzēsības automātikas sistēmu, centralizētā izziņošanas sistēmu risinājumi, kā arī telpu funkcionālais plānojums, mēbeļu skices un izmaksu aprēķins.