EN LV
Latgales Centrālās bibliotēkas multifunkcionālais centrs un grāmatu krātuves tehniskais projekts
atpakaļ
Apraksts:

     Latgales Centrālās bibliotēkas multifunkcionālais centrs un grāmatu krātuve atrodas Daugavpils Vienības nama 1. un 2. stāvā.
     1. stāvā paredzēta telpa grāmatu krātuvei, kas aprīkota ar mobilo plauktu sistēmu. Grāmatu krātuves ietilpība ir 24600 eksemplāri. Blakus grāmatu krātuvei paredzēta komplektēšanas un grāmatu apstrādes nodaļas darba telpa un vadītājas darba kabinets. 2. stāvā paredzēta auditorija, kas pielāgojama gan bibliotēkas pasākumu un izstāžu rīkošanai, gan mācību semināru, lekciju un citu nodarbību organizēšanai. Auditorija paredzētas 50 klausītāju vietas. Pie auditorijas ir paredzēta vieta apmeklētāju garderobei un nodarbību pārtraukumu organizēšanai. Blakus auditorijai ir divas bibliotēkas darbinieku darba telpas.
     Projekta ietvaros izstrādāti filiāles telpu arhitektūras risinājumi, ventilācijas, gaisa dzesēšanas un mitrumu parametru uzturēšanas risinājumi, elektroapgādes, ugunsdzēsības automātikas sistēmu, centralizētā izziņošanas sistēmu risinājumi, kā arī telpu funkcionālais plānojums, mēbeļu skices un izmaksu aprēķins.