EN LV
Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas zāles tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas zāles tehniskais projekts paredz Vienības nama (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.4839) 2. stāva telpās izveidot Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas nodaļas telpas - zāli periodikas lasītāju apkalpošanai un periodikas nodaļas arhīva telpu.

     Tehniskā projekta ietvaros ir izstrādāts telpu funkcijām atbilstošs mēbeļu un bibliotēkas funkcionālā aprīkojuma izvietojuma plāns, mēbeļu un aprīkojuma specifikācijas, kā arī telpu interjera apdares risinājumi un specifikācijas.