EN LV
Latvijas Bankas ēkas pagalma seguma renovācijas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Latvijas Bankas ēka, atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7442.) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā „Rīgas vēsturiskā centra" (aizsardzības Nr. 852.) aizsardzības zonā. Latvijas Bankas ēka ir iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā (aizsardzības Nr. 6605.). Ēkas 1. un 2. stāva interjeru dekoratīvā apdare ir iekļauta valsts nozīmes mākslas pieminekļu sarakstā (aizsardzības Nr. 7412.).
     Projekta ietvaros izstrādāta pagalma seguma renovācijas tehniskais projekts.