EN LV
Latvijas Bankas ēkas renovācijas – iekšējo inženiertehnisko sistēmu rekonstrukcijas / renovācijas skiču un tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Latvijas Bankas ēka, atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442.) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā „Rīgas vēsturiskā centra” (aizsardzības Nr. 852.) aizsardzības zonā. Latvijas Bankas ēka ir iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā (aizsardzības Nr. 6605.). Ēkas 1. un 2. stāva interjeru dekoratīvā apdare ir iekļauta valsts nozīmes mākslas pieminekļu sarakstā (aizsardzības Nr. 7412.).

     Skiču projekta ietvaros tika izstrādāta ventilācijas, aukstuma apgādes un gaisa mitrināšanas sistēmu koncepcija un maģistrālo gaisa vadu izvietojuma konceptuāls risinājums. Tehniskā projekta ietvaros tika izstrādāti visu minēto inženierrisinājumu detalizēti tehniskie risinājumi.