EN LV
Latvijas Bankas ēkas telpu
arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija
2978,00 m2 platībā.
atpakaļ
Apraksts:

Arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija izstrādāta sadarbībā ar
Dr. habil.arch., profesoru Jāni Krastiņu.

     Latvijas Bankas ēka, atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7442.) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā „Rīgas vēsturiskā centra" (aizsardzības Nr. 852.) aizsardzības zonā. Latvijas Bankas ēka ir iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā (aizsardzības Nr. 6605.). Ēkas 1. un 2. stāva interjeru dekoratīvā apdare ir iekļauta valsts nozīmes mākslas pieminekļu sarakstā (aizsardzības Nr. 7412.).
     Latvijas centrālās bankas ēka Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 2a celta laika posmā no 1902. - 1905. gadam pēc arhitekta Augusta Reinberga projekta. Nams bija paredzēts īpaši bankas vajadzībām. Ēka sākotnēji celta kā Krievijas Valsts bankas Rīgas kantoris. Bankas projekts veidots pēc Krievijas Valsts bankas pieņemtajiem tipveida būvnoteikumiem. Bankas telpu funkcionālo plānu izstrādāja pēc Valsts bankas arhitekta R. Goļeņiščeva skicēm. Fasādes rotājumus visai būvei veidoja arhitekts A. Reinbergs. Ēkas fasāžu un interjera veidojumu apdarē un centrālo kāpņu izveidē piedalījās Augusta Folca tēlniecisko un ornamentālo darbu firma. Galvenos būvdarbus veica mūrniekmeistara Pētera Radziņa būvuzņēmums.