EN LV
Latvijas Universitātes Centrālās bibliotēkas ēkas restaurācijas un piebūves tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Ēka celta 19. gadsimta 70. gadu vidū un ir iekļauta šajā laikā tapušo bulvāra loka savrupnamu virknē. Savrupnama īpašnieks bijis tirgotājs Ludvigs Vilhelms Kerkoviuss (1831-1904), kas bijis ietekmīgs un cienījams Rīgas iedzīvotājs. Kerkoviusa namu 1874. gadā projektējis arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis (1834-1891). 1940. gadā nams tika nodots LPSR Universitātes rīcībā.

Latvijas Universitātes Bibliotēkas rekonstrukcija ir veikta ievērojot Kerkoviusa nama arhitektonisko nozīmību, nepārveidojot tā plānojumu un pilnībā restaurējot fasāžu rotājumu un interjerus. Jaunā plānojuma izveidē ņemti vērā A/S “Komunālprojekts” veikto inženiertehnisko pētījumu un „Arhitektoniskās izpētes grupas” veiktās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas ieteikumi.

Nojaukta nelielā taisnstūra konfigurācijas divu stāvu mūra ēku, kas atradās pagalma dziļumā un bija būvēta kā stallis un ratnīca, un divu stāvu mūra ēku ar mansarda stāva izbūvi, kas piekļāvās Kerkoviusa nama būvapjomam. Ir saglabāts un rekonstruēts nojaucamās ēkas stūra tornītis, iekļaujot to kā dekoratīvu elementu jaunbūvējamā būvapjomā bez funkcionāla pielietojuma. Zem nojaucamajām ēkām esošais pagrabstāvs ir saglabāts. Virs pagrabstāva, nojaucamo ēku kontūrās ir uzbūvēts 3 stāvu apjoms, kura augstums nepārsniedz Kerkoviusa nama dzegas augstuma atzīmi. Jaunā apjoma kopējā projektētā platība ir 863,95m2.

Jaunprojektēto bibliotēkas apjomu raksturo stiklota fasāde, kas paredzēta kā fons Kerkoviusa nama arhitektūrai. Arī ēkas austrumu fasāde ir stiklota, lai izceltu dekoratīvo tornīti. Galvenā ieeja Kerkoviusa namā ir no Kalpaka bulvāra. Ēkā ir ieejas arī no pagalma.

Esošā apjoma pirmajā stāvā paredzēts izvietot garderobei, informācijas centru un rezervēto grāmatu telpu. Informācijas centrā paredzēts izvietot periodikas lasītāju vietas, elektronisko katalogu pārlūkošanas datorus, jaunākās literatūras stendus, periodikas un uzziņu literatūras krājumu, un lasītāju apkalpošanas leti. Informācijas centra telpas galā paveras durvis uz restaurēto Kamīna istabu, kas ir Rīgas 19. gs. beigu interjeru paraugs. Rezervēto grāmatu telpas vienā daļā paredzēts izvietot elektronisko katalogu pārlūkošanas datorus un kartīšu katalogus. Esošā apjoma otrajā stāvā paredzēts izvietot izstāžu zāli un zinātniskās lasītavas telpu grupu ar datorizētām lasītāju darba vietām, lasītāju apkalpošanas leti, uzziņu literatūras krājumu, atsevišķu telpu doktorantu darbam un grupu darbam. Šajā stāvā paredzēts arī sistēmbibliotekāra darba kabinets. Esošā apjoma trešajā stāvā izvietotas bibliotēkas administrācijas telpas un daļa krājuma.

Jaunais apjoms visos stāvos ir saistīts ar Kerkoviusa namu. Starp jauno un veco apjomu, gaismas šahtas vietā, ir uzstādīts lifts, kas nodrošina pārvietošanos lasītājiem ar kustību traucējumiem un grāmatu pārvietošanu no stāva uz stāvu.

Jaunā apjoma pirmajā stāvā paredzēts izvietot grāmatu apstrādes telpu, kataloģizācijas nodaļas telpu, un ekspedīcijas telpu. Jaunā apjoma otrajā stāvā paredzēts izvietot darba telpu, nodaļu personālam, komplektācijas nodaļas un disertāciju krājuma telpas. Apjoma trešajā stāvā paredzēts izvietot lielo periodikas krājumu un lasītavu ar lasītāju vietām un bibliotekāra darba vietu. Šajā stāvā paredzēts izvietot arī konferenču zāli un personāla atpūtas telpu.

Esošās ēkas pagrabstāvā paredzēts izvietot lielāko daļu bibliotēkas krājuma, retumu krājumu, retumu lasītavu un tehniskās telpas. Pagrabstāva centrālajā daļā, izmantojot esošā grāmatu pacēlāja šahtu, paredzēts jauns grāmatu pacēlājs. Grāmatu pacēlāja telpā izvietotas grāmatu šķirošanas darba vietas.