EN LV
Lendžu apjumtas brīvadabas estrādes tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

     Foto no Lendžu apkārtnes.

    Lendžu pagasta apjumtās brīvdabas estrādes un piegulošās teritorijas labiekārtojuma tehniskais projekts paredz būvdarbu izpildi divās kārtās:

  1. Kārta - Apjumtas brīvdabas estrādes būvniecība;
  2. Kārta - Piegulošās teritorijas labiekārtošana.

    Tehniskā projektā ir izstrādāti apjumtas brīvdabas estrādes jumtu nesošās dzelzsbetona konstrukciju, jumta konstrukciju, skatuves, skatītāju sēdvietu un teritorijas labiekārtojuma risinājumi.

     Brīvdabas estrādes plānojums un konstruktīvie elementi (noslēdzošā siena, sānsienas pārsegums un skatītāju sēdvietu izvietojums un konstrukcija) projektēti saskaņā ar akustikas konsultanta SIA "R&D Akustika" izstrādāto estrādes meta akustiskas analīzi un ieteikumiem.

    Skatītāju sēdvietu rindas izvietotas saglabājot esošo reljefu. Kopējais iespējamais skatītāju sēdvietu skaits ir ~ 214 vietas. Estrādē ir projektētas 3 kora podestu rindas. Uz kora podestiem ir ~ 60 kora dziedātāju vietas.

   Tehniskā projekta ietvaros risinātais labiekārtojums aptver 3000,00 m2 lielu platību. Labiekārtojums risināts ņemot vērā piegulošo teritoriju reljefu. Reljefa pārveidojumi paredzēti tikai brīvdabas estrādes būvvietā un ap to. Brīvdabas estrādes teritoriju nav paredzēts iežogot. Ieejas brīvdabas estrādes teritorijā paredzētas pa ar parka segumu klātiem gājēju celiņiem no piebraucamā ceļa rietumu pusē un no skolas brīvās teritorijas. Zem skatītāju sēdvietām, ap estrādes deju laukumu un galvenos gājēju celiņus paredzēts ieklāt ar betona bruģi. Piebraucamo ceļu estrādes teritorijā paredzēts veidot no armēta zāliena uz šķembu pamatnes.

   Tehniskā projekta ietvaros ir izstrādāti būves un estrādes teritorijas apgaismojuma elektroapgādes tīklu risinājumi un lokālās sadales. Visu brīvdabas estrādes teritoriju paredzēts apgaismot. Teritorijā paredzēta videonovērošana.