EN LV
Līksnas apjumtas brīvdabas estrādes tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

   Tehniskā projektā ir izstrādāti apjumtas brīvdabas estrādes jumtu nesošās dzelzsbetona konstrukciju, jumta konstrukciju, skatuves, skatītāju sēdvietu un teritorijas labiekārtojuma risinājumi.

   Brīvdabas estrādes plānojums un konstruktīvie elementi (noslēdzošā siena, sānsienas pārsegums un skatītāju sēdvietu izvietojums un konstrukcija) projektēti saskaņā ar akustikas konsultanta SIA "R&D Akustika" izstrādāto estrādes meta akustiskas analīzi un ieteikumiem.

   Skatītāju sēdvietu rindas izvietotas saglabājot esošo reljefu. Kopējais iespējamais skatītāju sēdvietu skaits ir ~ 306 vietas. Estrādē ir projektētas 3 kora podestu rindas. Uz kora podestiem ir ~ 60 kora dziedātāju vietas.

   Projekta ietvaros risinātais labiekārtojums aptver 3590,00 m2 lielu platību. Visu brīvdabas estrādes teritoriju paredzēts apgaismot.