EN LV
Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūves būvprojekts par daudzfunkcionālu centru.
atpakaļ
Apraksts:

     Līksnas pagasta pārvaldes un kultūras nama ēka atrodas Daugavpils novada aizsargājamā kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā Līksnas muižas parka teritorijā.

    Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūves būvprojektēšanas tiesības tika saņemtas, iegūstot pirmo vietu metu konkursā 2015. gadā.

     Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūves projekts paredz saglabāt pārvaldes telpu būvapjomu, demontēt kultūras nama būvapjomu un tā vietā būvēt daudzfunkcionālu kultūras centru.

     Daudzfunkcionālā kultūras centrā ir paredzēta zāle 120 skatītāju vietām, pašdarbības kolektīvu nodarbību telpas, skaņu ierakstu studija un deju kolektīva garderobes ar tērpu glabātuvi. Skatuves telpu grupā ir paredzētas divas grimmētavas ar četrām grimmēšanas darba vietām katrā ģērbtuvē. Pie katras ģērbtuves ir paredzēts sanmezgls ar dušu. Aiz skatuves paredzēta rekvizītu noliktava un rekvizītu darbnīca zem skatuves pagraba stāvā. Skatītāju zāles apdare un skatuves konstrukcija veidota, pamatojoties uz akustikas aprēķiniem. Zālē paredzēts nodrošināt labu dzirdamību bez apskaņošanas sistēmu palīdzības. Skatuvi paredzēts aprīkot ar nepieciešamo skatuves mehāniku un apgaismojuma tehniku.

    Saglabāto pagasta pārvaldes ēkas daļu paredzēts siltināt, mainīt inženiertehnisko aprīkojumu un pastiprināt pārseguma konstrukciju.

     Būvprojekts paredz labiekārtot ēkai piegulošo teritoriju, izveidojot autostāvvietas, priekšlaukumu un atjaunojot apstādījumus.