EN LV
Līvu tautas nama
arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

   Līvu tautas nams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Līvu tautas nams" (valsts aizsardzības Nr. 8577).
   Ir veikta kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte, ēkas konstrukciju būvniecības un pārbūvju datējums. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu un interjera detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Ir izstrādāti būvgaldniecības izstrādājumu (durvju, skatuves, kāpņu), uzmērījumi, būvgaldniecības detaļu datējuma karte. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas restaurācijai.