EN LV
Mets dzirnavu un tilta atjaunošanai Jaunlaicenes medību pils “Ančkas” apbūves kompleksā.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzirnavu un tilta pār Vaidavas upi esošās konstrukcijas atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklim „Jaunlaicenes muižas medību pils" (valsts aizsardzības Nr. 2780) piegulošajā teritorijā.

    Dzirnavas un tilts pār Vaidavu ir Jaunlaicenes muižas medību pils kompleksa "Ančkas" apbūves daļa. Dzirnavu un tilta atjaunošanas mets izstrādāts ar mērķi atjaunot Jaunlaicenes medību pils "Ančkas" kompleksa apbūvi sākotnējā apjomā abos Vaidavas upes krastos, iekļaujot kompleksa apbūvē arī Vaidavas labajā krastā 20. gs. sākumā būvēto ūdensdzirnavu būvapjomu un atjaunojot tiltu autentiskā veidolā. Ūdensdzirnavu un tilta atjaunošanas mets ir izstrādāts, paredzot atjaunojamo būvju būvniecību oriģinālajā būvvietā, pastiprinot esošos ūdensdzirnavu pamatus un tilta uzbrauktuvju atbalsta sienas. Dzirnavu un tilta arhitektoniskais veidols un konstruktīvais risinājums veidots saskaņā ar arhitektoniski-mākslinieciskajā inventarizācijā iegūtajiem vēsturiskajiem fotoattēliem, kā arī izmantojot informāciju par Ziemeļvidzemē 19. un 20. gs. sākumā būvēto līdzīgu būvju arhitektūru.