EN LV
Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišku sādža” ekspozīcijas ēkas Nr. 1. „lauku sēta” restaurācija un ēkas Nr. 2. „saimniecības ēka” izbūves/restaurācijas un teritorijas labiekārtojuma tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

   Tehniskā projekta ietvaros ir izstrādāti risinājumi Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišku sādžas" ekspozīcijas ēkas Nr. 1. „lauku sēta" renovācijai un ēkas Nr. 2. „saimniecības ēkas" izbūvei un teritorijas labiekārtošanas. Teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros izstrādāts teritorijas funkcionālais zonējums, izstrādājot teritorijas labiekārtojuma risinājumus ekspozīcijas ēkām un ekspozīcijas pameklētāju vajadzībām.

   Lai izbūvētu vecticībnieku sētas labiekārtojumu atbilstoši iespējamajam sākotnējam risinājuma, balstoties uz izpētē iegūtajiem piemēriem, ir izstrādāti žoga, goda vārtu, saimniecības vārtu un akas risinājumi.

   Pamatojoties uz izpētes rezultātā iegūto informāciju un Naujenes novadpētniecības muzeja dotajiem norādījumiem, ir izstrādāti risinājumi dzīvojamās mājas konstrukciju un apdares renovācijai (pamatiem, pagrabam, cirtnim, pārsegumam, jumtam, telpu apdarei, krāsnij, logiem un durvīm).

   Projekts paredz izbūvēt vecticībnieku sētas saimniecības ēku gar zemes gabala ziemeļu robežu - vietā, kur ir saglabājušies sākotnējie saimniecības ēkas (kūts un šķūņa) laukakmens mūri un pamati. Saimniecības ēkā paredzēts izbūvēt kūti un šķūni, kā tas sākotnēji te ir bijis. Visi izbūves risinājumi izstrādāti balstoties uz izpētes rezultātā iegūtajiem vecticībnieku sādžu saimniecības ēku piemēriem.