EN LV
Naujenes novadpētniecības muzeja „Slutišku sādža” vēsturiskā izpēte, arhitektoniski-mākslinieciskā izpēte un fotofiksācija.
atpakaļ
Apraksts:

   Slutišku sādža atrodas Najuenes pagasta Slutišku ciemā, Markovas pilskalna (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr. 675.) pakājē. Slutišku sādžas kā vietvārds minēts 1785. gadā. Arheoloģiskajos pētījumos Slutišku sādžas apkārtnē atrastas liecības par lietuviešu klātbūtni šajā teritorijā vēl pirms Slutišku kā sādžas izveides. Liecības par lietuviešu klātbūtni atrastas Slutišku viduslaiku apmetnes un kapsētas kultūrvēsturiskajos slāņos. Slutišku viduslaiku kapsēta un apmetne ir vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis ar aizsardzības numuru Nr. 679.

   Slutišku sādžā ir saglabājušas vairākas vecticībnieku sētas. Šobrīd sādžas vēsturiskā struktūra ir zudusi un grūti nolasāma, jo laikā pirms HES izbūves 1980-to gadu vidū, vairākas mājas tika demontētas un pārvestas uz citām vietām. Izpēte tika veikta Naujenes novadpētniecības muzeja eksponātiem - vecticībnieku sētas dzīvojamai mājai un saimniecības ēkas mūriem.

  Izpētes ietvaros ir apsekota Slutišku sādža, dzīvojamai mājai un saimniecības ēkas mūriem piegulošā teritorija, ēku telpas un fasādes, fiksēts telpu, fasāžu arhitektonisko detaļu vizuālais un tehniskais stāvoklis. Ir veikts „Vecticībnieku sētas" dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pamatu arhitektoniskais uzmērījums un dzīvojamās mājas detaļu uzmērījumi.