EN LV
Notikumi

Pabeigta Latvijas Universitātes Centrālās bibliotēkas ēkas Kalpaka builvārī 4 rekonstrukcija!

2012. gada 15. maijā tika uzsākti rekonstrukcijas darbi LU Centrālās bibliotēkas ēkā Kalpaka bulvārī 4.

Rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts 2006. gadā. Būvdarbus veic SIA "Re&Re".

Rekonstrukcijas darbi pabeigti 2013. gada javnārī.

Vairāk par ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta risinājumiem lasiet sadaļā par Latvijas Universitātes Centrālās bibliotēkas ēkas restaurācijas un piebūves tehnisko projektu.

Atklātas izremontētās Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas nozaru literatūras abonementa telpas!

16. oktobrī Jelgavā atklātas jaunās, gaišās un plašās Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas nozaru literatūras abonementa telpas.

Vairāk par bibliotēkas telpu atklāšanu lasiet Jelgavas Vēstnesī.

Pabeigti Daugavpils novada brīvdabas estrādes būvdarbi Višķu pagastā!

2012. gada augustā tika pabeigti Daugavpils novada brīvdabas estrādes būvdarbi Višķu pagastā!

Gaidām brīvdabas estrādes atklāšanas svētkus!

Višķu estrāde

Par tehnisko projektu vairāk lasiet aprakstā par Daugavpils novada brīvdabas estrādi.

Atklāta Ilūkstes novada brīvdabas estrāde!

2012. gada 10. augustā ar svinīgu koncertu, dziesmām, dejām un lustīgu ballēšanos

atklāta šajā gadā projektētā un būvētā Ilūkstes novada brīvdabas estrāde, Ilūkstē!

Brīvdabas estrāde

Sveicam Ilūkstes novada iedzīvotājus!

Vēlam tuviem un tāliem māksliniekiem pieskandināt brīvdabas estrādi ik gadu!

Lai estrāde kalpo godam un veicina Ilūkstes novada kultūras dzīvi!

Par tehnisko projektu vairāk lasiet aprakstā par Ilūkstes novada tehnisko projektu.

Uzvara konkursā!

Alūksnes tautas nama rekonstrukcijas mets.

Adrese: Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Kopējā platība: 2882,85 m2
Dalība konkursā: 2011. gads.
Novietne
Alūksnes pilsētas Tautas nama piebūve projektēta esošās Tautas nama ēkas ezera pusē. Piebūve bloķēta ar esošo ēku. Esošās ēkas priekšlaukumā paredzēta plaša gājēju teritorija, bet autotranspots novirzīts gar priekšlaukumu uz projektēto stāvlaukumu brīvajā teritorijā austrumu pusē. Autostāvvietā paredzētas 83 autostāvvietas apmeklētājiem, t.sk. 1. stāvvieta invalīdiem. Papildus 18 autostāvvietas paredzētas pie Skolas ielas. Piebūvei projektēta piebrauktuve rietumu pusē pie skatuves apjoma, paredzot 5 autostāvvietas dienesta transportam. Piebūves austrumu pusē projektēts tautas nama saimniecības pagalms ar 9 autostāvvietām. Priekšlaukumā paredzētas 3 autostāvvietas invalīdiem.

Veidols
Mets neparedz mainīt esošās ēkas veidolu. Paredzēts nojaukt tikai arhitektoniski mazvērtīgo un tehniski nolietojušos skatuves torni, kinooperatora telpu apjomu galvenajā fasādē un mazvērtīgās piebūves ezera pusē. Projektētais zāles un skatuves torņa apjoms novietots aiz esošās ēkas ezera pusē. Apjoms ir aizsegts un nekonkurē ar esošās ēkas arhitektonisko veidolu skatos no pilsētas centra puses. Piebūves būvapjoms būs redzams no Alūksnes Pilssalas un ezera. Lai vizuāli samazinātu piebūves būvmasu un tuvinātu piebūves formvalodu esošās apbūves raksturam un mērogam, tā veidota vairāku mazāku būvapjomu kompozicionālā salikumā ar atturīgu fasāžu detalizāciju.

1. kārtas telpu plānojums
Meta plānojums ietver visas projektēšanas uzdevumā noteiktās telpas, kā arī atbilstoši LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves", LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība" prasībām nepieciešamās komunikāciju un sanitārās telpas. Meta plānojumā ir paredzētas telpas arī ventilācijas sistēmu, siltummezgla, elektroapgādes un apskaņošanas ierīcēm.

Ēkas plānojumu būtiski ietekmē esošā ēkas novietne un esošās ēkas telpu plānojums. Lai saglabātu esošās ēkas būvapjomus un iespējami mazāk skartu esošās ēkas konstrukcijas, daudzfunkcionāla zāle - klasiskajiem, pašdarbības, rok un popmūzikas koncertiem (deju, koru, u.c.), teātra izrādēm, kino, ballēm un pasākumiem pie galdiņiem ir projektēta aiz esošās ēkas, ezera pusē. Zālē paredzētas 468 skatītāju vietas. Zāles akustiskie parametri ir pieņemti atbilstoši LBN 016-03 „Būvakustika" prasībām un atbilst kamermūzikas zāles akustiskajām prasībām (6,0 m³ telpas vienai skatītāja vietai) Esošo skatuves torni paredzēts nojaukt un tā vietā projektēta daudzfunkcionālai zālei atbilstoša skatuve ar 12,00 m platu un 5,00 m augstu skatuves muti. Skatuves dziļums paredzēts 10,00 m, bet platums 13,00 m. Skatuves torņa telpas augstums virs skatuves grīdas 11,30 m. Metā cokolstāva plānā atspoguļota iespēja izveidot zemskatuves tehnisko telpu, perspektīvā skatuves mehānikas iebūvēšanai. Ēkas skatuves daļai bloķētas skatuves palīgtelpas (aktieru ģērbtuves un grimmētavas, rekvizītu telpas, noliktavas un tehniskā telpa skaņu iekārtām). Skaņu operatora darba pults un tehniskā telpa skaņu iekārtām paredzēta zāles dziļumā aiz skatītāju rindām.

Lai saglabātu neskartu esošās ēkas cokola stāvu, daļa zāles (sešas skatītāju rindas) projektētas pacēlumā, kas vienlaicīgi nodrošina labāku redzamību pēdējās rindās (nepārsniedzot 24,0m attālumu līdz skatuves mutei).

Mets paredz izveidot pasākumu zāli 105 skatītāju vietām saglabātās esošās zāles daļā. Pasākumu zāle ir funkcionāli saistīta ar lielo zāli un skatuvi. Pasākumu zālē ir iespējama - meta rasējumu daļā paredzēta 7,50 m un 4,60 m augsta skatuves mute.

Esošās zāles ieejas daļā paredzēts iebūvēt garderobi, tualeti invalīdiem un kāpnes uz otro stāvu. Otrais stāvs paredzēts esošā balkona vietā (esošais balkons ir jādemontē, jo aizsedz atjaunojamos zāles logus). Otrā stāvā paredzēta nodarbību telpa.

Lai nodrošinātu lielās zāles skatītājiem nepieciešamo garderobes ietilpību un tualešu skaitu, pirmās kārtas ietvaros ir iekļautas esošās ēkas vestibilā projektētās garderobes un tualetes.

Cokola stāvā, zem skatuves apjoma ir paredzētas telpas Lietišķās mākslas studijai.

2. kārtas telpu plānojums
Otrā kārtā paredzēta esošās ēkas telpu pārplānošana un vestibila izbūve starp esošo ēku un lielo zāli. Pirmajā stāvā paredzētas rekreācijas telpas, tirdzniecības vieta izbraukuma kafejnīcai, mazā zāle un administrācijas telpas. Cokola stāvā paredzētas teātra un disko zāles telpas. Disko zāles ieeja, biļešu kase un sanitārie mezgli paredzēti pirmajā stāvā, bet evakuācijas izejas tieši no cokolstāva. Cokolstāva ezera pusē paredzēta saimniecības telpa ēkas uzturēšanas nodrošināšanai un siltummezgls.

Vides pieejamība
Vides pieejamību nodrošina ieejas pirmā stāva un cokolstāva līmenī no ēkai pieguļošā zemes līmeņa. Nokļūšanai uz 1,45m augstāko esošās ēkas grīdas līmeni ir paredzēti pacēlāji galvenās ieejas vestibila un lielās zāles vestibilā. No ieejas vestibila bez līmeņu starpības pārvarēšanas var nokļūt pasākumu zālē un tālāk caur lielās zāles vestibilu lielajā zālē.

Tehniskā informācija par metā izmantotām konstrukcijām, būvdetaļām, individuālām detaļām, apdari un fasāžu apdares materiāliem.

Īpašie būvvietas apstākļi ierobežo smagu būvkonstrukciju montāžai nepieciešamo būvmehānismu izmantošanu, tādēļ piebūves mets veidots neparedzot smagu saliekamā dzelzsbetona konstrukciju izmantošanu. Ēkas pamatos cokolstāva un zāles grīdas pamatnēs, un starpstāvu pārsegumos paredzēts izmantot monolīto dzelzsbetonu, ārsienu un nesošo starpsienu konstrukcijā paredzēts izmantot Keraterm blokus. Zāles un skatuves torņa pārsegumu paredzēts balstīt uz metāla kopnēm, bet pārseguma konstrukcijā izmantot nesošas profilētas metāla loksnes, akmens vates siltinājumu un Ruukki Classica segumu. Skatuves palīgtelpas un zāles vestibilu paredzēts pārsegt ar monolīta dzelzsbetona plātni un veidot savietotā jumta konstrukciju. Detalizētu konstrukciju sastāvu skatīt griezumos.