EN LV
Notikumi

Bauskas Centrālās bibliotēkas metu konkurss!

4. vieta 12 darbu konkurencē.

07.06.2013.

Bauskas biblioteka_01


Ģenerālplāns, teritorijas plānojums un labiekārtojums

    Bauskas centrālās bibliotēkas ēkas būvapjoms, veidots saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un telpu programmu, kā arī bibliotēku plānojuma funkcionālajām prasībām, aizņem visu apbūvei pieļaujamo būvniecībai paredzētā zemes gabala platību. Zemes gabala rietumu, ziemeļu un austrumu pusē ir saglabāta 4,0 m līdz 6,0 m plata brīvā teritorija.

Ieejas un piebrauktuves

   Centrālā ieeja ēkā ir paredzēta no skvēra pie Uzvaras ielas. Personāla ieeja un grāmatu pārvadātāju transporta piebrauktuve ir paredzēta no Baznīcas ielas. Baznīcas ielas pusē ir projektēts stāvlaukums 15 automašīnām ieskaitot 1 invalīdu autostāvvietu. Ieejas vestibilā izvietotās kafejnīcas apgādei ir paredzēta autonoma ieeja ēkas dienvidaustrumu stūrī.

Teritorijas labiekārtojums

   Priekšlaukumu un gājēju celiņus skvērā paredzēts bruģēt un uzstādīt soliņus un atkritumu urnas. Pie centrālās ieejas paredzēts uzstādīt 3 karogu mastus un velosipēdu novietnes. Auto stāvlaukumā pie personāla ieejas paredzēta atkritumu konteineru novietne. Priekšlaukumā, skvērā un brīvajā teritorijā ap ēku ir paredzēts iekārtot zālienus un zemos dekoratīvos stādījumus.

Ugunsdrošības pasākumi

   Ugunsdzēsības operatīvā transporta piebraukšana ēkas austrumu garenfasādei ir paredzēta no Uzvaras ielas, šķērsojot priekšlaukumu, bet ēkas rietumu un ziemeļu fasādēm no Baznīcas ielas.


Ēkas veidols

    Bibliotēkas ēkas būvapjoma konfigurāciju būtiski nosaka zemes gabala robežas un projektēšanas uzdevumā noteiktā telpu programma un funkcija. Lai bibliotēkas ēka atbilstu Bauskas pilsētvides apbūves mērogam tā ir veidota daudzapjomu kompozīcijā saglabājot ēkas funkcionālu vienotību. Ēkas būvmasu vizuāli samazina, saskaņā ar telpu funkciju veidotā, fasāžu perforācija, bet jumta plakņu pārbīdījumi un virsgaismas tuvina ēkas jumta siluetu Bauskas vecpilsētas apbūves raksturam.Bauskas bibliotēka_02


Bauskas bibliotēka_03

Telpu plānojums

  Meta plānojums ietver visas projektēšanas uzdevumā noteiktās telpas, kā arī atbilstoši LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves", LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība" prasībām nepieciešamās komunikāciju un sanitārās telpas. Meta plānojumā ir paredzētas telpas arī ventilācijas sistēmu, siltummezgla un elektroapgādes ierīcēm. Ēkas plānojumu būtiski nosaka Projektēšanas uzdevuma telpu programmā paredzēto funkcionālo telpu grupu lielums un zemes gabala konfigurācija.

   Bauskas Centrālās bibliotēkai un Biznesa informācijas centram ir projektēta kopēja ieejas telpu grupa - ieejas vestibils ar garderobi, tualetēm un kafejnīcu. No ieejas vestibila ir paredzēta ieeja bibliotēkas kontroles zonā, bibliotēkas pārvaldes telpu grupā,

   Biznesa informācijas centra izstāžu zālē un kāpņu telpā, kas ved uz otrā stāvā projektēto interešu grupu telpu un konferenču zāli. Vestibilā ir izvietots lietišķās informācijas centrs un dzērienu automāti. Centrālā ieeja un ieejas vestibila telpas iespējams lietot gan vienlaicīgi abu iestāžu vajadzībām, gan katrai atsevišķi, jo katras iestādes funkcionālo telpu grupas ir nodalītas ar slēdzamām ieejām. Bibliotēkas kontroles zonā 1482,15 m² platībā ir izvietotas lasītāju apkalpošanas nodaļa un bērnu nodaļa.

Pirmais stāvs

Pirmajā stāvā ir izvietots:

 • 4 bibliotekāru darba vietas;
 • 20 lasītāju darba vietas un 10 datorizētas lasītāju darba vietas;
 • 20 periodikas lasītāju darba vietas
 • 2 mūzikas klausīšanās vietas;
 • 4 elektroniskie katalogi;
 • 3 jaunākās literatūras izstāžu stendi;
 • 55000 grāmatu brīvpieejas krājums;
 • audiovizuālie materiāli un dokumenti elektroniskā formātā;
 • 90 nosaukumu periodikas krājums ;
 • 6 individuālās lasītāju kabīnes;
 • 2 grupu lasītavas ar 10 lasītāju darba vietām katrā;
 • sabiedriskais interneta pieejas punkts 10 lasītājiem.

   

   Pie ieejas kontroles zonā pirmajā stāvā ir paredzēta lasītāju apkalpošanas letes ar divām bibliotekāru darba vietām un plaukts rezervētām grāmatām, kā arī ir paredzēta niša ar nosūces ventilāciju kopēšanas iekārtām. Sienā starp vestibilu un kontroles zonu pie ieejas var iebūvēt grāmatu nodošanas kasti.

  Lasītāju zāles ieejas tuvumā paredzēts periodikas krājums un periodikas lasītāju darba vietas, sabiedriskais interneta pieejas punkts, bet individuālās lasītāju kabīnes un grupu lasītavas paredzētas klusākajā bibliotēkas zāles zonā, telpas dziļumā. Izstādēm paredzēts izmantot liektu plakni telpas centrā.

  Komunikācijai kontroles zonā paredzētas kāpnes zāles centrālajā daļā un lifts pie ieejas kontroles zonā.

Otrais stāvs

Otrajā stāvā ir izvietots:

 • 2 bibliotekāru darba vietas;
 • 58 lasītāju darba vietas un 10 datorizētas lasītāju darba vietas;
 • 20 periodikas lasītāju darba vietas
 • 4 mūzikas klausīšanās vietas;
 • 2 elektroniskie katalogi;
 • 3 jaunākās literatūras izstāžu stendi;
 • 18000 grāmatu brīvpieejas krājums;
 • 20 nosaukumu periodikas krājums ;
 • 4 individuālās lasītāju kabīnes;
 • 2 grupu lasītavas ar 10 lasītāju darba vietām katrā;
 • spēļu zona;
 • pasaku istaba;
 • bērnu nodaļas vadītājas kabinets.
 • novadpētniecības lasītava.

    

    Projekta priekšlikums ierosina bērnu nodaļas telpu zonēt divās vecuma grupu zonās - pirmsskolas bērnu zona un pusaudžu literatūras zona, kas ļauj veidot dažāda vecuma bērnu interesēm atbilstošāku telpu interjeru un noskaņu telpā, atvieglo krājuma izvietošanu, kā arī iespēju apmeklēt bibliotēku arī vecākiem ar zīdaiņiem vai pavisam maziem bērniem, nodrošinot iespēju ērti justies gan pusaudžiem, gan mazuļiem. Bērnu literatūras nodaļas abonementa telpā telpiski nodalīta zona pirmsskolas vecuma bērniem ar rotaļu zonu un vecumam atbilstošu interjera noformējumu. No pirmsskolas vecuma bērnu zonas paredzēta ieeja pasaku istabā. Starp abām telpas zonām ir plānots lifts, wc un zīdaiņu telpa, kas atvieglo mazu bērnu higiēnas vajadzības bibliotēkas apmeklējuma laikā gan bērniem, gan vecākiem ar zīdaiņiem. Bērnu literatūras nodaļas centrālajā daļā izvietota liekta izstāžu siena. Pie izstāžu sienas, atbīdot plauktus, var izveidot plašu vietu pasākumiem (grāmatu lasījumiem, mūzikas grupu uzstāšanās, pašdarbības un amatnieku kopu priekšnesumiem, u.t.t. līdz pat 100 apmeklētājiem).
    Bērnu literatūras nodaļas vadītājas darba kabinets izvietots bērnu nodaļā pie izejas no bērnu nodaļas pirmsskolas vecuma bērnu bibliotēkas zonas un ir viegli sasniedzams no pārvaldes telpu grupas. Ir nodrošināta ērta komunikācija ar ārpus kontroles zonas strādājošiem bibliotēkas darbiniekiem.

Pagraba stāvs

   Pagraba stāvā paredzēta ar mobilām sistēmām aprīkota grāmatu krātuve, serveru telpa ventilācijas kamera, siltummezgls, elektrosadales telpa un saimniecība telpas. Serveru, ventilācijas iekārtu un siltummezgla atrašanās ēkas vidusdaļā ļaus racionālāk izbūvēt inženiertīklu un nodrošinās efektīvāku to darbību.

Jumts

  Jumta konstrukcija un plakņu sakārtojums veidots ar mērķi izvairīties no iekšējām satecēm, sniega kupenu veidošanās vietām. Lietusūdens novadīšana paredzēta ēkas sānu fasādēs un pagalma daļā. Centrālās ieejas fasādē un pagalmā starp bibliotēku un esošo ēku lietusūdens novadīšana nav paredzēta.

Bauskas bibliotēka_04