EN LV
Notikumi

 Dalība Gothardam Frīriham Stenderam veltītā tēlniecības objekta koncepcijas konkursā

   Tēlniecības objekta koncepcija izstrādāta Jaunjelgavas novada domes izsludinātā metu konkursa „Gothardam Frīdriham Stenderam veltīta tēlniecības objekta Sunākstes pagastā koncepcijas izstrāde" ietvaros. Priekšlikums izstrādāts arhitektei Zanei Ramiņai sadarbojoties ar tēlnieku Matiasu Jansonu.
   Gotharda Fridriha Stendera 300. dzimšanas dienai veltītā tēlnieciskā kompozīcijā attēlotā grāmata un rakstāmspalva rāda cilvēces izglītības un attīstības ceļu.
   Lasīšana, kā iepriekš radītu zināšanu apguve, un rakstīšana, kā jauniegūtu, jaunradītu zināšanu saglabāšana nākamajām paaudzēm. Un tam visam pamatā - mūsu Latvijas granīta laukakmens - kā spēka simbols cilvēces mūžīgajai saiknei ar dabu!
   Radot kompozīciju ,,A ... ,, tika ņemta vērā tās atrašanās vieta starp bibliotēku un brīvdabas estrādi. Tātad iepriekš minētās lietas: Ciema bibliotēka (Grāmata) - zināšanu apguve, glabātuve un brīvdabas estrāde (Rakstāmspalva), kā kultūras (zināšanu) veidošanas rīks.
  

Tēlniecības objekta skice

   Skvēra labiekārtojuma priekšlikums risināts ņemot vērā esošo apbūvi, apstādījumus, betona bruģakmens laukuma konfigurāciju un akas novietni, maksimāli saglabājot esošo labiekārtojumu, nedemontējot tā daļas. Labiekārtojuma priekšlikumā paredzēts laukuma malā esošos tirdzniecības namiņus pārvietot uz citu vietu Sunākstes ciema centrā. Saglabāta iespēja betona bruģakmens iesegto laukumu izmantot laukumam piegulošo ēku apmeklētāju transporta novietošanai, nepieļaujot laukumā esošās ūdens ņemšanas vietas - akas, apbraukšanu.
   Priekšlikumā paredzēts integrēt esošo bruģēto laukumu kopējā tēlniecības objekta priekšlaukumā, apvienojot vienotā telpiskā struktūrā gan esošo laukuma daļu, gan projektētos laukumus, tēlniecības objektu, parka soliņus un zemos dekoratīvos stādījumus. Laukumā paredzēts uzstādīt divus, uz parka apgaismojuma balstiem (h=4,5m) balstītus apgaismojuma prožektorus tēlniecības objekta apgaismošanai.
   Tēlniecības objekts novietots skvēra ziemeļu pusē laukumā starp sudrabegli un liela apjoma krūmu 5,0m attālumā no betona bruģakmeņiem segtā laukuma un tā priekšā veidots parka celiņu iesegumā (blietēts grants/smilts maisījums) priekšlaukums. Tēlniecības objektu plānots ieskaut ar košu ziemciešu un/vai vasaras puķu (h līdz 30cm) stādījumu puķu dobēs. Ar skatu pret Sunākstes Sakaru centra un Jauniešu centra ēku esošo laukumu paredzēts paplašināt, veidojot parka celiņu iesegumā (blietēts grants/smilts maisījums) laukumu trīs parka soliņu un atkritumu urnu novietošanai. No projektētā laukuma un bērzu birstalā esošo estrādi paredzēts izveidot gājēju celiņu. Esošās akas virszemes daļai nepieciešams izveidot apdari.

Tēlniecības objekta skice 2        Tēlniecības objekta skice 3     Tēlniecības objekta skice 4

   Gotharda Fridriha Stendera 300. dzimšanas dienai veltītā tēlnieciskā kompozīcija sastāv no divām daļām (materiāls - granīts).
   Pirmā daļa (170cm dziļums x 160cm platums x 120/50cm augstums) - kurā attēlota uz pamata apjoma novietota, simboliska, bieza grāmata. Grāmatas virsmas, sāni - smalki kalti (bučardēti). Vienā no virsmām - iekalts (iedziļināts): A ... (burts A un daudzpunkte). Grāmatas sānos - stilizētas atsevišķu lapu līnijas. Pamata malas dabīga, neapstrādāta laukakmeņa virsma.
   Otrā daļa (125cm garums x 40 cm platums x 5cm biezums) - simbolizē rakstāmspalvu. Spalvas virsma - pulēta (vieta tekstam), virsma starp spalvas kātu un spalvu - smalki kalta. Rakstāmspalvas malas - smalki kaltas.
   Granīta rakstāmspalva novietota aptuveni 30° leņķī, 60 cm augstumā (augšējā mala). Tā nostiprināta uz diviem nerūsējošā tērauda balstiem (5cm diametrā), kuri stiprināti paugurveida neapstrādāta granīta laukakmeņa pamatnē (maksimālais izvirzījums virs zemes 10cm).