EN LV
Notikumi

2019. gada 7. marts

 Konkurss "Latvijas Būvniecības Gada balva 2018"

Nominācijā "Restaurācija"

3.vieta

Alūksnes muižas parka mazo arhitektūras formu restaurācija

Fitinghofu dzimtas mauzolejs Alūksnes muižas parkā.

Obelisks Fitinghofam Alūksnes muižas parkā.

Pomonas templis Alūksnes muižas parkā.

Putnu paviljons Alūksnes muižas parkā.

Apaļā strūklaka Alūksnes muižas parkā.

Ovālā strūklaka Alūksnes muižas parkā.

Alūksnes muižas parka mazo arhitektūras formu restaurācijas projektu autori:

arhitekti Laimonis Šmits, Zane Ramiņa, Jānis Dzedzels, Laima Brauna-Gelbe.

Alūksnes muižas parka mazo arhitektūras formu restauratori un mākslinieki:

restauratori Juris Pavlovs, Gatis Dobulāns, mākslinieks Jānis Strupulis, tēlnieks Genādijs Stepanovs,

kalējs mākslinieks Māris Sprancis, jumiķis Artis Apinis.


2019. gada janvārī

 Dalība metu konkursā "Ēku kompleksa Rīgas ielā 8, restaurācijai, pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai".


 2019. gada janvārī

Pastaigām Alūksnes muižas parkā

 ir sagatavota parka karte ar apskates objektu aprakstiem!

 Alūksnes muižas parks ierīkots 18. gadsimtā, kad Alūksnes muižu nopirka barons Oto Hermanis fon Fītinghofs – Šēls. Sākotnēji parks tika veidots regulārā franču dārza stilā, bet vērienīgākie labiekārtošanas darbi parkā notika barona dēla Burharda Kristofa fon Fītinghofa-Šēla laikā, kad Eiropā sāka attīstīties ainaviskie dārzi un dārznieks Pēteris Buks 19. gadsimta pirmajos gados Alūksnes muižas parku izveidoja par vienu no bagātākajiem dendroloģiskajiem parkiem Baltijā. Parkā ir vairāki unikāli parku arhitektūras objekti – strūklakas, paviljoni, obelisks, mauzolejs, soli u.c.

Kopš Latvijas Republikas atjaunošanas ir sākta Alūksnes muižas parka sakopšana, arhitektūras objektu atjaunošana un restaurācija. Līdz 2018. gada beigām Alūksnes muižas parkā bija restaurēts Granīta obelisks baronam Oto Hermanim fon Fītinghofam - Šēlam, Fītinghofu dzimtas mauzolejs, Aleksandra paviljons, Putnu paviljons, Pomonas templis, Apaļā strūklaka un Ovālā strūklaka. Parkā ir uzstādītas apskates objektu virzienu norādes, apgaismojuma laternas un informācijas plāksnes pie apskates objektiem.

Šobrīd tiek veiktas arhitektoniski – mākslinieciskās inventarizācijas un tiek izstrādāti restaurācijas būvprojekti Ķīniešu paviljona restaurācijai, Eola tempļa restaurācijai un tiltiņu restaurācijai pār parka teritorijā esošajiem kanāliem. Tiek izstrādāti būvprojekti peldvietas “Vējiņš” labiekārtošanai un publisko tualešu un ģērbtuvju būvniecībai.

SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca” ir izstrādājusi parka karti ar apskates objektu novietojumu un informāciju par tiem.