EN LV
Pagastmājas rekonstrukcija par kultūrizglītības centru „Vietvalži” tehniskā projekta ekspertīze.
atpakaļ
Apraksts:

Ekspertētās sadaļas:

Vispārīgās daļa

UPP - Ugunsdrošības pasākumu pārskats

ĢP - Būvprojekta ģenerālplāna sadaļa

AR - Arhitektūras risinājumu sadaļa

DOP - Darbu organizēšanas projekts

BK - Būvkonstrukciju sadaļa