EN LV
Palsmanes luterāņu baznīcas
torņa pamatu pastiprināšanas būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

    Palsmanes luterāņu baznīca atrodas Palsmanes centrā un ir kultūrvēsturiski nozīmīga būve. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Palsmanes luterāņu baznīca" (valsts aizsardzības Nr. 6871).

    Būvprojekta ietvaros ir izstrādāti Palsmanes luterāņu baznīcas torņa pamatu pastiprināšanas risinājumi pamatu iebūves dziļumā.