EN LV
Pamatskolas ēkas pārbūves būvprojekts par
vieglās rūpniecības ražošanas ēku ar noliktavu.
atpakaļ
Apraksts:

     "Pamatskolas ēkas pārbūve par vieglās rūpniecības ražošanas ēku un noliktavas izbūve Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai" projekts paredz saglabāt pamatskolas ēkas būvapjomu, demontēt no dzelzsbetona konstrukcijām būvēto industriālo nojumi un būvēt noliktavas ēku demontētās nojumes vietā.

      Esošās ēkas pirmajā stāvā paredzētas divas ražošanas telpas, ģērbtuves ar tualeti un dušu, pie galvenās ieejas paredzēta tualete invalīdiem. Ēkas otrajā stāvā paredzētas divas ražošanas telpas, ģērbtuve ar tualeti un dušu, apkopējas inventāra telpa un administrācijas telpas.

     Projektētajā noliktavas ēkā ir paredzēti divi stāvi. Pirmā stāva telpa paredzēta materiālu un gatavās produkcijas īslaicīgai uzglabāšanai. Otrā stāvā paredzēta materiālu pirmapstrāde un sagatavošana ražošanas procesam. Materiālu un produkcijas transportēšanai starp stāviem paredzēts kravu pacēlājs

     Būvprojektā ir izstrādāti esošās ēkas pārsegumu pastiprināšanas, apkures un ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu sistēmu un ārējo tīklu risinājumi, kā arī paredzēta esošās ēkas siltināšana un laikmetīga fasāžu apdare. Noliktavas korpusam paredzētas metāla nesošās konstrukcijas, dzelzbetona starpstāvu pārsegums un sendvičpaneļu sienu un jumta konstrukcija.

      Būvprojekts paredz labiekārtot ēkai piegulošo teritoriju, izveidojot autostāvvietas, priekšlaukumu un atjaunojot apstādījumus.