EN LV
Pienotavas “Ezermalas” arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Jaunlaicenes pienotavas ēka sastāv no sešiem būvapjomiem, kas ir būvēti septiņos būvperiodos laika posmā no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 60-tajiem gadiem. Katra būvapjoma būvniecībā ir lietota konkrētam būvperiodam raksturīga būvniecības tehnika, būvkonstrukciju veidi, būvmateriāli. Katra būvapjoma arhitektūrā ir redzama tā būvperioda arhitektoniskā stilistika. Jaunlaicenes pienotavas ēka ir veidota kādreizējā Jaunlaicenes muižas pienotavas vietā. 20. gs. sākumā šajā vietā vietējo saimniecību saimnieki sāka attīstīt Jaunlaicenes pienotavu.

     Ir veikta pienotavas ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visu ēkas būvapjomu fasādes, fasāžu detaļas, telpas un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti visu ēkas būvapjomu fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas atjaunošanai.