EN LV
Pomonas tempļa arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un rekonstrukcijas projekts
atpakaļ
Apraksts:

   Pomonas tempļa (saukts arī par Ganiņa paviljonu) vēsturiskā atrašanās vieta bijusi Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Alūksnes muižas parka (valsts aizsardzība Nr. 2666.) teritorijā, Alūksnē.
   Ir veikta kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas atjaunošanai. Balstoties uz izpētē iegūto informāciju un sniegtajām rekomendācijām, ir izstrādāts Pomonas tempļa rekonstrukcijas projekts.