EN LV
Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšanas projekts izstrādāts saskaņā ar KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu arodvidusskolas mācību korpusa un dienesta viesnīcas ēkās, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”. Projektā izstrādāts ēkas pārseguma un fasāžu siltināšanas un apdares risinājumi, apkures sistēmas un siltummehānikas sistēmas rekonstrukcijas risinājumi. Tehniskā projekta ekonomiskā daļā izstrādāts izmaksu aprēķin un darbu apjomu un materiālu, iekārtu un konstrukciju specifikācijas.