EN LV
Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācijas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīca izvietota 1970. gadā būvētā bērnudārza ēkā. Ēkas plānojums būtiski neatbilst arodvidusskolas dienesta viesnīcas prasībām, tādēļ projektā izstrādāts dienesta viesnīcas funkcijai atbilstošs plānojums. Pirmajā stāvā izvietotas sabiedriskās telpas, bibliotēka, saimniecības telpas, viesnīcas numurs vecākiem un daži divvietīgi viesnīcas numuri. Otrajā un trešajā stāvā izvietoti divvietīgi viesnīcas numuri. Katrā numurā ietilpst divvietīga istaba, priekštelpa ar virtuves nišu un sanitārais mezgls. Projektā izstrādāta, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, jauna ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, elektroapgādes, ugunsdzēsības signalizācijas un vājstrāvu sistēmas. Projekta ietvaros izstrādātas arī telpu iekārtojuma un apdares zīmējumi, mēbeļu zīmējumi un specifikācijas. Tehniskā projekta ekonomiskā daļā izstrādāts izmaksu aprēķin un darbu apjomu un materiālu, iekārtu un konstrukciju specifikācijas.