EN LV
Preiļu arodvidusskolas mācību korpusa piebūves mets.
atpakaļ
Apraksts:

Preiļu arodvidusskolas mācību korpusa piebūves mets paredz bloķēt esošajam mācību korpusam divstāvu ēku, kurā izvietotas sešas teorijas klases, datorklase, ķīmijas klase-laboratorija un skolotāju istaba. Ēkas otrajā stāvā izvietotās četras teorijas klases paredzētas transformējamas divās auditorijās vai, apvienojot visas klases, izveidot zāli 150 vietām. Pie zāles paredzēta palīgtelpa ar dušām un sanitāro mezglu. Ēkā paredzēts lifts, vestibils un tualetes katrā stāvā.