EN LV
Preiļu arodvidusskolas mācību korpusa renovācijas tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Preiļu arodvidusskola izvietota 1972. gadā būvētā bērnudārza ēkā. Ēkas plānojums būtiski neatbilst arodvidusskolas prasībām, tādēļ projektā izstrādāts skolas funkcijai atbilstošs pirmā un otrā stāva plānojums un 3. stāva būvniecība. Projektā izstrādāts ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanas risinājumi, apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, jauna ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, elektroapgādes, ugunsdzēsības signalizācijas un vājstrāvu sistēmas. Projekta ietvaros izstrādātas arī mācību bāra un kafejnīcas tehnoloģijas, interjeri un visas ēkas mēbeļu zīmējumi un specifikācijas. Tehniskā projekta ekonomiskā daļā izstrādāts izmaksu aprēķin un darbu apjomu un materiālu, iekārtu un konstrukciju specifikācijas.